GOD版本AJ/椰子
【纯原版:DUNK】黑鸽子 NIKE SB Dunk Low PRO OG QS 货号:BV1310-013_巴黎世家莆田god意产版

【纯原版:DUNK】黑鸽子 NIKE SB Dunk Low PRO OG QS 货号:BV1310-013_巴黎世家莆田god意产版

产品简介:

【纯原版:DUNK】黑鸽子 NIKE SB Dunk Low PRO OG QS 货号:BV1310-013 ,尺码:36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47.5
织唛标,正确鞋带绑法,原楦原纸板开发,后跟垫棉呈现,后跟反口里弧度正确,全新后跟电绣针数与一致!超级经典配色!

相册详情

细节图如下

【纯原版:DUNK】黑鸽子 NIKE SB Dunk Low PRO OG QS 货号:BV1310-013_巴黎世家莆田god意产版

细节图如下

【纯原版:DUNK】黑鸽子 NIKE SB Dunk Low PRO OG QS 货号:BV1310-013_巴黎世家莆田god意产版

细节图如下

【纯原版:DUNK】黑鸽子 NIKE SB Dunk Low PRO OG QS 货号:BV1310-013_巴黎世家莆田god意产版

细节图如下

【纯原版:DUNK】黑鸽子 NIKE SB Dunk Low PRO OG QS 货号:BV1310-013_巴黎世家莆田god意产版

细节图如下

【纯原版:DUNK】黑鸽子 NIKE SB Dunk Low PRO OG QS 货号:BV1310-013_巴黎世家莆田god意产版

细节图如下

【纯原版:DUNK】黑鸽子 NIKE SB Dunk Low PRO OG QS 货号:BV1310-013_巴黎世家莆田god意产版

细节图如下

【纯原版:DUNK】黑鸽子 NIKE SB Dunk Low PRO OG QS 货号:BV1310-013_巴黎世家莆田god意产版

细节图如下

【纯原版:DUNK】黑鸽子 NIKE SB Dunk Low PRO OG QS 货号:BV1310-013_巴黎世家莆田god意产版

细节图如下

【纯原版:DUNK】黑鸽子 NIKE SB Dunk Low PRO OG QS 货号:BV1310-013_巴黎世家莆田god意产版

细节图如下

【纯原版:DUNK】黑鸽子 NIKE SB Dunk Low PRO OG QS 货号:BV1310-013_巴黎世家莆田god意产版

细节图如下

【纯原版:DUNK】黑鸽子 NIKE SB Dunk Low PRO OG QS 货号:BV1310-013_巴黎世家莆田god意产版

细节图如下

【纯原版:DUNK】黑鸽子 NIKE SB Dunk Low PRO OG QS 货号:BV1310-013_巴黎世家莆田god意产版

细节图如下

【纯原版:DUNK】黑鸽子 NIKE SB Dunk Low PRO OG QS 货号:BV1310-013_巴黎世家莆田god意产版

细节图如下

【纯原版:DUNK】黑鸽子 NIKE SB Dunk Low PRO OG QS 货号:BV1310-013_巴黎世家莆田god意产版

细节图如下

【纯原版:DUNK】黑鸽子 NIKE SB Dunk Low PRO OG QS 货号:BV1310-013_巴黎世家莆田god意产版

细节图如下

【纯原版:DUNK】黑鸽子 NIKE SB Dunk Low PRO OG QS 货号:BV1310-013_巴黎世家莆田god意产版

细节图如下

【纯原版:DUNK】黑鸽子 NIKE SB Dunk Low PRO OG QS 货号:BV1310-013_巴黎世家莆田god意产版

细节图如下

【纯原版:DUNK】黑鸽子 NIKE SB Dunk Low PRO OG QS 货号:BV1310-013_巴黎世家莆田god意产版